กัลยาณิวัฒนา Photo Camp 14-16 Dec 13

English click here

ทุนเด็กด้อยโอกาส  

กัลยาณิวัฒนา Photo Camp ออกเดินทาง 14-16 ธันวาคม 2556 3 วัน 2 คืน เริ่มเดินทางจากเชียงใหม่ รับได้เพียง 8 ท่านเท่านั้น
TIPS ได้จัด กัลยาณิวัฒนา Photo Camp เพื่อให้ผู้รักการถ่ายภาพ ได้มีโอกาสสัมผัส อำเภอแห่งใหม่ ล่าสุดของประเทศไทย เดินทางร่วมกับช่างภาพนานาชาติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ยังคงมีเอกลักษณ์ และโดดเด่น ด้วยมีชาวเชาเผ่าปะกาเกอยอ ที่ยังคงวิถีชีวิต แบบดั้งเดิม อีกทั้งเส้นทางจากเชียงใหม่ไปอำเภอ ยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นแหล่งต้นสนธรรมชาติ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Karen Hilltribe Lodge เป็นที่พักเพียงแห่งเดียวที่บรรจงสร้างเพื่อให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสบรรยากาศ ความเป็นธรรมชาติท่ามกลางชาวเขาเผ่าปะกาเกอญอ

โปรแกรมเดินทาง

วันที่ 14 ธันวาคม 2556

09.00 น ออกเดินทาง จากใบตองโฮมสเตย์ หรือ รับที่จุดนัดหมายที่สะดวก ระยะทางขับรถประมาณ 250 กม. ระหว่างทางจอดบันทึกภาพ วิว ชาวเขาเผ่า ลาหู่ อาหารเที่ยง ถึงกัลยาณิวัฒนา เปลี่ยนรถสองแถว เพื่อเดินทางไปบ้านห้วยยาใต้ เช็คอิน Karen Hilltribe Lodge อาหารเย็นร่วมกัน

วันที่ 15 ธันวาคม 2556

อาหารเช้า แนะนำการถ่ายภาพ ท่องเที่ยว หลังจากนั้น เดินสัมผัสวิถีชีวิตชาวปะกาเกอญอ ชมน้ำตก ช้าง อาหารเที่ยงแบบ Picnic ในป่า เย็นถ่าย portrait ชาวเขา และ ตะวันตกดิน

วันที่ 16 ธันวาคม 2556

อาหารเช้า Present ภาพ คนละ 10 ภาพ หลังจากนั้น ออกเดินทาง สู่ อำเภอปาย บันทึกภาพสะพานประวัติศาสตร์ รับประทานอาหารเที่ยง แบบจีน ที่หมู่บ้านชาวจีน

ราคา ต่อหัว 9,500 บาท พักคู่

(พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 บาท )

ราคารวม

• วิทยากรช่างภาพ • รถตู้ปรับอากาศ • ที่พัก Karen Hill-tribe Lodge 2 คืน • รถสองแถวจากอำเภอไปบ้านห้วยยาใต้ 

จองกรุณาใช้แบบฟอร์ม เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยกรุณาเช็คอีเมล์ ระบบจะส่งรายละเอียดการชำระเงิน

สงสัยสอบถาม สายด่วน TIPS : 085 5469428  

 

Kullayaniwattana – Pai 3 Days 2 nights contact form

* indicates required field
ชายปะกาเกอญอ

ชายปะกาเกอญอ

ทิวทัศน์หน้าที่พัก

ทิวทัศน์หน้าที่พัก

ชาวปะกาเกอญอ

ชาวปะกาเกอญอ

หญิงสาวชาวปะกาเกอญอ

หญิงสาวชาวปะกาเกอญอ

 

ช้างที่ชาวบ้านเลี้ยงใว้

ช้างที่ชาวบ้านเลี้ยงใว้

 

 Keren Hilltribe lodge

Keren Hilltribe lodge

ดอยเต่า PhotoCamp

ดอยเต่า PhotoCamp
17-18 ธันวาคม 2013

Doi Intanond PhotoCamp

Doi Intanond PhotoCamp

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

468 ad