ดอยอินทนนท์ Photo Camp 12-13 Dec 13

English click here

ทุนเด็กด้อยโอกาส

Departure 12-13 December 2013 ร่วม workshop กับช่างภาพนานาชาติ บนดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย หลากหลายแนวภาพ วิว ทิวทัศน์ ธรรมชาติ ดอกไม้ นก วิถีชีวิต สัมผัสอากาศหนาวเย็น  

12 Dec 2013

09.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ดอยอินทนนท์ แวะบันทึกภาพน้ำตก วชิรธาร น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น. เดินสำรวจเส้นทางกิ่วแม่ปาน ระยะทาง 4 กม. บันทึกาภมาโคร วิว ทิวทัศน์ ดอกกุหลาบพันปี

18.00 น.  ทึกภาพ Twilight เจดีย์คู่

19.00 น.  เข้าที่พัก โครงการหลวง หรือ รีสอร์ท บนดอย อาหารเย็น

13 Dec 2013

06.00 น.     บันทึกภาพดวงอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิว

08.00 น.     อาหารเช้า

09.00 น.     บันทึกภาพบริเวณโครงการหลวง ดอกไม้นานาชนิด น้ำตกสองพี่น้อง

12.00 น.     อาหารเที่ยง

13.00 pm.     บันทึกาภพวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้ง กะเรี่ยงบ้านกลาง

กลับเชียงใหม่

ราคาคนละ :  5,500 Baht (พักห้องคู่) พักเดียวคิดเพิ่ม 650 บาท

บริการรวม

  • วิทยากรช่างภาพ
  • รถตู้ปรับอากาศ
  • ที่พักรีสอร์ท
  • อาหารเย็น 1 มื้อ เช้า 1 มื้อ เที่ยง 2 มื้อ
  • ค่าทำเนียมเข้าดอยอินทนนท์ 

 

สงสัยสอบถาม สายด่วน TIPS : 085 5469428  

จองกรุณาใช้ Form  

Doi Inthanond National park 2 Days 1 Night contact form

* indicates required field

Powered by Fast Secure Contact Form

More Camp

 

กัลยาณิวัฒนา Photo Camp

กัลยาณิวัฒนา Photo Camp14-16 ธันวาคม 2013

ดอยเต่า PhotoCamp

ดอยเต่า PhotoCamp17-18 ธันวาคม 2013

 

Green tail sun bird

Green tail sun bird, the sinature of Doi Intanond

Rice field terrace

Rice field terrace

Wachiratarn waterfall

Wachiratarn waterfall at Doi Intanond

Butterfly

If you have a macro lens

IPOT group photo  at Doi Intanond National Park

IPOT group photo at Doi Intanond National Park

 

A landscape view of Doi Intanond

A landscape view of Doi Intanond

Doi Intanond National Park

An award winning photo taken at Doi Intanond National Park

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

468 ad